Меню
  • Начало
  • 14 дена за Връщане и Рекламация на продукт

14 дена за Връщане и Рекламация на продукт

Връщане и рекламации

 

Връщане и рекламации на стоки Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от www.maximmilian.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока. Дружеството предоставя на Клиента и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП ТУК. Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, Дружеството поема куриерските разноски за най-евтиния вид стандартна доставка и в двете посоки, както и банковите разноски. Когато Клиентът е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право на отказ по чл. 52 и връща само един продукт, по отношение на останалите артикули договорът между него и Дружеството остава в сила. За да бъде приет върнатият продукт, е необходимо:

 

(1) Да влезете в maximmillian.com, секция Връщане и Рекламации, и да попълните формуляр за връщане на стоки,който може да изтеглете ТУК! Може да са от различни поръчки.

 

(2) Да посетите офис на Спиди и да предадете пратката до адреса на фирмата: “Микс-16“, гр.Русе, ул.Цар Асен-31. В случаите на плащане на стоката от Клиента с наложен платеж, сумата се възстановява/връща на Клиента по банков път.

 

(3) Да предадете продукта/ите на куриера. Дружеството следва да получи продукта с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет, касова бележка и други придружаващи документи, ако има такива, без индикации, че стоката е била употребявана от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.

 

Въпроси за рекламации и връщане може да отправяте на office@maximmillian.com или на телефон 085695056. Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет. При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя. Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава, каквато е била при заявката и закупуването й. При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в поръчка с безплатна доставка, при което стойността на артикулите в поръчката става под 60 лв, Дружеството си запазва правото да удържи цената на обикновената доставка от предвидената за връщане сума. Клиентът има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба. При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.

 

Рекламацията се предявява пред Дружеството или пред упълномощено от него лице на е-мейл:office@maximmillian.com.При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. В случай, че Клиентът открие явни недостатъци на стоката, той може да върне артикула и да поиска връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефект, в срок до 30 дни от доставката на стоката, но не по-късно от един месец от установяване на несъответствието с договореното. В случай на връщане на стоката, доставката е за сметка на Дружеството. Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя. Дружеството ще възстанови на Клиента заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. MAXIMMILLIAN.BG възстановява сумата, заплатена от Клиента за поръчаната стока: - по банков път на посочената от Клиента банкова сметка (IBAN), - В случаите на плащане на стоката от Клиента с наложен платеж, сумата се възстановява/връща на Клиента по банков път.

Сравнение на продукти